شاید شیوه‌های مختلفی برای آموزش یک زبان وجود داشته باشد.
اما مسلما ساده‌ترین و سرراست‌ترین آن خواندن کتاب باشد.
و کتاب در مورد زبان ترکی شاید کم پیدا شود.
ما در اینجا دانلود یک کتاب الکترونیک در این باره را گذاشته‌ایم.

نوشته شده در تاریخ 15 اردیبهشت 91    | توسط: پویا کام    | طبقه بندی: کتاب الکترونیک،     | بازخورد()